ทุกธุระกิจในประเทศไทยมีกฎหมายเข้ามาเกี่ยวข้องทั้งสิ้น เช่นเดียวกันกับเครื่องเติมน้ำมันอัตโนมัติ ซึ่งแต่เดิมในช่วงแรกของการเริ่มต้นของธุรกิจนี้ ยังไม่มีหน่วยงานไดเข้าใจในรูปแบบของการธุระกิจนี้ไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการหรือผู้ผลิต ไม่เว้นแม้แต่หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องเช่นกรมธุรกิจพลังงาน

ซึ่งต่อมาเมื่อมีผู้เข้ามาทำกิจการนี้มากขึ้น ก็ทำให้หน่วยงานของรัฐเริ่มหันมามองว่าธุรกิจดังกล่าวจะเข้าในกลุ่มไดของกฎหมายที่สามารถคุ้มครองได้ และกรมธุรกิจพลังงานก็ได้รับรองในเวลาต่อมาว่าให้จัดกลุ่มเครื่องเติมน้ำมันอัตโนมัติชนิดหยอดเหรียญไว้ในกลุ่มของปั้มหลอดหรือ ประเภท๒ โดยให้แจ้งขึ้นทะเบียนที่เทศบาลหรือ อ บ ต ที่มีเครื่องไปติดตั้ง โดยให้ใช้แบบฟอรม์ ใบแจ้งการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 2เอกสารดังกล่าวให้ยื่นพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องอื่นๆของลูกค้าผู้ซื้อเครื่องเช่นสำเนาทะเบียนบ้าน บัตรประชาชน สำเนาโฉนดที่ดินที่ตั้งเครื่อง หรือ แผนที่ และเอกสารที่เกี่ยวข้องอื่นที่ทางหน่วยงานกำหนด

อีกหนึ่งหน่วยงานที่มีหน้าที่สำคัญคือ สำนักชั่งตวงวัด สังกัดกรมการค้าภายใน ของ กระทรวงพาณิชย์ หน่วยงานนี้มีหน้าที่ตรวจสอบเครื่องเติมน้ำมันอัตโนมัติ ให้ได้มาตราฐานในการจ่ายน้ำมันให้ลูกค้าที่มาเติมเต็มจำนวน เช่น ลูกค้ามาเติมหนึ่งลิตร น้ำมันจะต้องออกเต็มจำนวนหนึ่งลิตร หากไม่ได้ตามจำนวนก็ต้องดำเนินการแก้ไขให้ดีจนกว่าจะได้ และหากไม่ได้ก็ต้องหยุดจำหน่ายชั่วคราวและดำเนินการแก้ไขเครื่อง

และหน่วยงานที่สำคัญกว่านั้นคือ กรมธุรกิจพลังงาน หน่วยงานนี้เป็นหน่วยงานที่กำกับดูแลเรื่องของกฎหมายและกระจายนโยบายสู่ท้องถิ่นในเรื่องของการจดทะเบียนของเครื่อง และการควบคุมต่างๆที่เกี่ยวข้อง


 
สงวนลิขสิทธิ์ © 2011
จัดสร้างโดย Kiss