เครื่องเติมน้ำมันอัตโนมัติเป็นที่รู้จักและแพร่หลายตั้งแต่ปี ๒๕๔๘ และได้มีการขยายตัวเพิ่มมากขึ้นมาตลอด สาเหตุมาจากการทำกำไรอย่างเห็นได้ชัดเจน และลงทุนง่าย มีการซื้อซ้ำสูง และเป็นปัจจัยที่จำเป็นสำหรับคนที่ต้องขับขี่รถจักรยานยนต์

เครื่องเติมน้ำมันในยุคเริ่มต้นนั้นถือว่าเป็นเครื่องที่ไม่สมบรูณ์เท่าที่ควรเนื่องจากยังไม่มีความสามารถในเรื่องความรู้ทางด้านเทคนิคที่เพียงพอ และผู้ที่เกี่ยวข้องในธุระกิจนี้ยังมีไม่มาก จึงเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้ไม่สามารถพัฒนาโดยเร็วได้ และอีกสาเหตุคือผู้ผลิตรายแรกๆได้มีการจดอนุสิทธิบัตรไว้เพื่อคุ้มครองสินค้า จึงทำให้เป็นอีกสาเหตุที่ทำให้ไม่มีผูประกอบการสนใจเข้ามาในธุระกิจนี้

หลังจากเริ่มศึกษาเรื่องธุระกิจนี้ บริษัท สัจเทพเทรดดิ้ง จำกัด โดย คุณ สกล สัจเดว ได้จดอนุสิทธิบัตรไว้เพื่อคุ้ครองสิทธิตั้งแต่กลางปี ๒๕๕๑ และมีหมายเลขอนุสิทธิบัตรไทยเลขที่ ๕๓๓๕

ซึ่งในช่วงนั้นเป็นช่วงเริ่มต้นและเทคนิคและความสามารถพิเศษของตู้น้ำมันนั้นยังไม่ได้รับการพัฒนามากนัก สาเหตุมากจากการที่ตลาดหรือกลุ่มผู้ใช้ยังไม่เข้าใจและไม่แน่ใจในรูปแบบการทำธุระกิจเกี่ยวกับน้ำมัน หลายท่านเมื่อได้ยินว่าเป็นตู้น้ำมันก็มักจะเกิดคำถามมากมายในใจ เช่น ตู้น้ำมันปลอดภัยหรือเปล่า? มีการป้องกันอย่างใรบ้าง? จะทำกำไรให้ผู้ลงทุนอย่างไร? จะมีคนมาทุบตู้เพื่อเอาเงินไปหรือไม่ ? จะต้องขออนุญาติแบบปั้มใหญ่หรือเปล่า ? และอีกหลายคำถามมากมาย !!!

จากคำถามที่ถูกถามมามากมายนั้นก็เป็นสิ่งที่ผู้ผลิตตู้น้ำมันหยอดเหรียญจะต้องพัฒนาสินค้าเพื่อให้ตรงกับความต้องการและเป็นการตอบคำถามของลูกค้าผู้สนใจในธุระกิจทุกท่าน และเมื่อสินค้าได้รับการพัฒนาแล้วก็เกิดการซื้อการขายตู้น้ำมันอย่างมาก และด้วยสาเหตุนี้เองทำให้หน่วยงานของรัฐต้องเข้ามากำกับดูแลเพื่อให้ลูกค้าผู้ลงทุนได้รับความปลอดภัยในทุกๆด้านอย่างสูงสุด


  1. กรมทรัพย์สินทางปัญญา = มีหน้าทีกำกับดูแลไม่ให้ตู้น้ำมันที่ไม่ได้ อนุสิทธิบัตรมาแอบอ้างขายสินค้าได้ ดังนั้นท่านที่คิดจะซื้อต้องตรวจดู้ให้แน่ใจว่าผู้ผลิตเหล่านั้นได้รับอนุสิทธิบัตรถูกต้องหรือไม่ หากไม่ได้รับก็ควรจะพิจรณาให้ถี่ถ้วนก่อนตัดสินใจ
  2. เทศบาล หรือ อบต. = เมื่อท่านซื้อตู้น้ำมันหยอดเหรียญแล้วต้องยื่นขอใบอนุญาติขายหรือมีไว้ซึ่งน้ำมันเชื้อเพลิงโดยยื่นแบบ ธ พ น1 หรือ ใบแจ้งการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 2 ซึ่งเอกสารดังกล่าวจะพบได้ในเอกสารการส่งมอบตู้น้ำมันหยอดเหรียญ ท่านจะต้องยื่นขออนุญาติภายในระยะเวลาที่กำหนด ยื่นได้ที่เทศบาล หรือ อ บ ต ที่ท่านติดตั้งตู้น้ำมันหยอดเหรียญ

หลังจากที่ท่านแน่ใจแล้วว่าผู้ผลิตที่ท่านเลือกมีสิ่งสำคัญข้างต้น ท่านก็ต้องมั่นใจว่าทำเลที่ตั้งตู้ของท่านต้องไม่ตั้งอยู่ในที่สาธารณะ หรือ ทางหลวง หรือไกลสิ่งไวไฟ เช่น หุง ต้ม ปิ้ง ย่าง ในระยะ3เมตร เป็นอันขาด เพราะจะก่อให้เกิดอันตรายกับตู้น้ำมันหยอดเหรียญได้

 
สงวนลิขสิทธิ์ © 2011
จัดสร้างโดย Kiss